Begravning

 

Omtanke till dig som just mist en nära anhörig

 

Att mista en nära vän eller anhörig är en mycket omvälvande händelse.

Det är helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant som man ska ta hand om.

Tag gärna telefonkontakt med oss och boka en tid för hembesök eller samtal.

 

Frågor om och kring begravningen - Begravningen är en hjälp att bearbeta sorgen

 

Ibland kan man tro att begravningen ska bli så påfrestande att man vill hålla den inom en mycket liten krets av anhöriga – en begravning

”i kretsen av de närmaste”. Men när allt kommer omkring är det ändå ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med.

Det är också viktigt att ge alla, som stod den döde nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater,

kollegor, grannar.

 

Barn och begravning

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer i samband med ett dödsfall och man är rädd att de skall ta skada av

sorgen och saknaden.

Det sker i all välmening, men barn behöver få vara delaktiga. De måste precis som vuxna tillåtas att sörja.

När Du skall berätta för ett barn att någon dött är det viktigt att Du tar dig tid att sitta ner med barnet.

Acceptera att barnet visar sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa Din egen sorg.

 

Barn ska naturligtvis inte tvingas, men ska inte heller omedelbart godta ett nej.

Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket.

Om barnen får delta på sina villkor minskar risken att döden och begravningen uppfattas som något hemskt.

Berätta för barnet så mycket som möjligt om hur det kommer att se ut och vad som kommer att hända.

Kom gärna också i god tid till begravningen så att barnet kan bekanta sig med kyrkorummet.

 

Begravningsceremonin - Jordbegravning/Kremation

 

Några formella krav på hur en begravning ska gå till finns egentligen inte.

Du kan alltså välja om du vill följa ett trossamfunds ceremoni eller själv göra upp ett program för begravningen.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Väljer du en så kallad begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning

finns det en fastställd ceremoni, som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga.

Vid kremationsbegravning går man fram och tar farväl vid kistan, stannar till en stund och lägger sin handblomma på kistan och

går tillbaka till sin plats.

 

Om det är jordbegravning så går man inte fram och tar avsked inne i kyrkan utan istället följer man kistan till graven och tar avsked.

 

Balsamering av den avldine

Har Landstinget i Stockholm beslutat att det görs automatiskt efter 10 dagar, kostnaden kommer att debiteras dödsboet.

 

Hur skall jag vara klädd på begravningen?

Hur man behöver klä sig vid begravningar varierar som vid andra högtider och tillfällen.

Det vanligaste är, att om det inte står något om klädsel i dödsannonsen så tolkas detta som att det är valfri klädsel.

Om man inte vill att gästerna ska ha mörka kläder på sig, kan man ange önskemål om Ljus klädsel i dödsannonsen.

 

Önskar du mer information om begravningar är du alltid välkommen till oss på Solna - Sundbybergs Begravningstjänst för att få råd, ring eller maila till oss.

 

Vi sammarbetar med